Spis telefonów

 

 

MOPR w Suwałkach
Centrala tel. (87) 562-89-70
Fax: (87) 562-89-71
 

Lp

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Lewoc Leszek

Dyrektor

8

(87) 562-89-91

991

2.

Metelska Maria

Zastępca Dyrektora

6

(87) 562-89-90

990

Wróć

 

Dział Finansowo-Księgowy

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Zarzecka Małgorzata

główny księgowy

23

562-89-80

980

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Kotarska Ewelina

księgowa

26

562-89-89

989

2.

Huryn Teresa

starsza księgowa

24

562-89-82

982

3.

Kaplińska Ewa

starsza księgowa

24

562-89-82

982

4.

Kordaszewska Joanna

starsza księgowa

24

562-89-82

982

5.

Walendzewicz Małgorzata

pomoc administracyjna

24

562-89-82

982

6.

Nawalski Andrzej

kasjer

18A

562-89-81

981

7.

Prawdzik Małgorzata

pomoc administracyjna

24

562-89-82

982

8.

Truchan Anna

starszy inspektor

22

562-89-73

973

9.

Wysocka Anna

zastępca

gł. księgowego

27

565-28-86

886

Wróć

Dział Kadr i Administracji 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Majewska Marta

kierownik – specjalista HR i BHP

28

565-28-81

881

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Arasim Eliza

sekretarka

7

562-89-70

970

2.

Brzoskowska Barbara

sprzątająca

1

562-89-75

975

3.

Łukowski Eugeniusz

konserwator-kierowca

1

562-89-75

975

4.

Makowska Marzena

pomoc administracyjna

22

562-89-73

973

5.

Murawko Józef

starszy inspektor

37

565-28-85

885

6.

Pietrewicz Jarosław

goniec

1

562-89-75

975

7.

Winckiewicz Marta

goniec

1

562-89-75

975

8.

Zamojski Ryszard

goniec

1

562-89-75

975

Sekcja Informatyków

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Łozowski Jarosław

st. informatyk

38

562-89-78

978

2.

Olisiejko Marcin

informatyk

38

562-89-78

978

 Wróć

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy i Realizacji Projektów

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Jaśkiewicz Elżbieta

pomoc administracyjna

35

(87) 565-28-94

894

 Wróć

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Wojdyła Bożena

przewodnicząca PZ

 

563-21-83

83

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Renda Marta

sekretarz zespołu

1

(87) 563-21-80

80

2.

Stąk Sylwia

pomoc administracyjna

1

(87) 563-21-80

80

3.

Jasionowska Aneta

pomoc administracyjna

430

(87) 563-21-81

81

4.

Smokowska Karolina

pomoc administracyjna

430

(87) 563-21-81

81

5.

Żmojda Małgorzata

pracownik socjalny

3

(87) 563-21-84

84

6.

Wisiecki Marcin

pomoc administracyjna

3

(87) 563-21-84

983

 Wróć

Dział Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Bułtralik Tomasz

kierownik

11

444-06-46

646

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Basiewicz Marta

pomoc administracyjna

17

444-06-42

642

2.

Augustyn Izabela

starszy inspektor

17

565-28-84

884

3.

Rukść Katarzyna

starszy inspektor

17

565-28-84

884

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Mierzejek Marta

pomoc administracyjna

13

562-89-83

983

2.

Jasińska Anna

pomoc administracyjna

13

562-89-83

983

3.

Łacińska Sylwia

pomoc administracyjna

13

562-89-83

983

 Wróć

Dział Świadczeń Rodzinnych

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Kowalewska Maria

kierownik

15

562-89-72

972

Sekcja Obsługi Klienta

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Konopko Katarzyna

(D,E,Wo,Wr)*

pomoc administracyjna

19

5628976

976

 2.

Gryszkiewicz Ewa

(G, H)*

pomoc administracyjna

19

444-06-37

637

3.

Jasionowska Ewelina (Z, Ź, Ż)*

koordynator

16

4440636

636

4.

Jaworowska Marta

(Br, C, Ć)*

pomoc administracyjna

12

562-89-74

974

5.

Łaskowska Jolanta

(S bez St, Su, Sz)*

pomoc administracyjna

14

4440633

633

6.

Witkowski Piotr

(R)*

pomoc administracyjna

13

4440633

633

7.

Niedźwiecka Anna

(K, bez Ka, Ko)*

pomoc administracyjna

12

562-89-74

974

8.

Pękacz Edyta

(M bez Mo, Mz)*

pomoc administracyjna

19

565-28-89

889

9.

Piekut Alicja

(St, Su, Sz, Ś)*

pomoc administracyjna

14

562 89 99

999

10.

Polakowska Aneta

(W bez Wo, Wr )*

starszy inspektor

19

4440639

639

11.

 (F, Ś, Se, Sz)*

starszy inspektor

14

562-89-99

999

12.

Saulewicz Agnieszka

(B bez Br)*

pomoc administracyjna

12

444 06 49

649

13.

Słabiński Piotr

(N, T, F)*

starszy inspektor

16

4440636

636

14.

Aleksandrowicz Elżbieta

(Ko, Jo, Ju)*

pomoc administracyjna

12

444 06 49

649

15.

Suchocka Agnieszka

(P, I)*

pomoc administracyjna

19

562-28-92

892

16.

Świacka Beata

(O, Mo do Mz, U  )*

pomoc administracyjna

19

562-89-98

998

17.

Wilczyńska Anna

(A, L, Ł)*

pomoc administracyjna

16

4440636

636

18.

Wysocka Anna

(Ka, J bez Jo, Ju*

pomoc administracyjna

12

562-89-74

974

*pierwsze litery nazwisk interesantów, obsługiwanych przez pracownika

Sekcja Obsługi Świadczeń

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Domalewska Justyna

pomoc administracyjna

18

562-89-79

979

2.

Hofman Anna

starszy inspektor

18

562-89-79

979

3.

Makarewicz Halina

starszy inspektor

18

562-89-79

979

4.

Obermiler Iwona

starszy inspektor

18

562-89-79

979

Wróć 

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Zielińska Lilianna

p.o. kierownika

36

(87)562-89-70

943

 

Sekcja Pomocy Instytucjonalnej

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Borkowska Anna

pracownik socjalny

29

562-89-77

977

2.

Masłowska Anna

starszy pracownik socjalny

29

562-89-77

977

 

Sekcja Usług Opiekuńczych

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Galicka Agnieszka

starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator

29

566-42-94

977

2.

45 osób

opiekunki środowiskowe

-

-

-

3.

6 osób

opiekunki specjalistyczne

-

-

-

Sekcja Obsługi PFRON i Innych Świadczeń

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Dolistowska Gabriela

starszy inspektor

2

562-89-84

984

2.

Łukawska-Buczyńska Agnieszka

starszy inspektor

2

562-89-84

984

Wróć 

Dział Pieczy Zastępczej

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Żyła Marta

kierownik

31

565-28-95

895

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Abramowicz Julita

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

562-89-97

883

2.

Anuszkiewicz Ewelina

st. specjalista pracy z rodziną

30

562-89-97

997

3.

Chilińska Jolanta

psycholog

32

4440640

640

4.

Freling Magdalena

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-83

883

5.

Kondracka Marta

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-82

882

6.

Matusiewicz Małgorzata

St. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

562-89-97

883

7.

Łangowska Sandra

mł. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-83

883

8.

Piechota Julia

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

562-89-97

883

9.

Poczobut Bożena

st. specjalista pracy z rodziną

30

562-89-97

997

10.

Rubin Marzena

pedagog

32

4440640

640

11.

Sitkowska Małgorzata

St. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-82

882

12.

Zuchwalska Paulina

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-83

883

13.

Grygo Aleksandra

Mł. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-83

883

14.

Chrościelewska- Czyżyk Monika

Mł. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-83

883

15.

Cieciuch Grażyna

Spec. Pracy socjalnej

4

562-89-94

994

Wróć 

Dział Pomocy Kryzysowej

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Romanowska Alicja

kierownik

-

565-28-91

891

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Cimochowska Danuta

sprzątająca

-

-

-

2.

Dymińska-Sawicka Paula

psycholog

-

565-28-91

891

3.

Jagłowska Ewa

aspirant pracy socjalnej

-

565-28-91

891

4.

Piechota Małgorzata

pracownik socjalny

-

565-28-93

893

5.

Konopko Irena

pracownik socjalny

-

565-28-93

893

6.

Poszwa Kinga

psycholog

-

565-28-91

891

Wróć 

Dział Pomocy Środowiskowej

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Szyszko Wiesława

kierownik

34

562-89-92

992

 Wróć

Sekcja Pracowników Socjalnych i Asysty Rodzinnej

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Aniołowska Beata

starszy pracownik socjalny

10

562-89-86

986

2.

Bielińska Kamila

pracownik socjalny

3

562-89-93

993

3.

Bobrowska Paula

asystent rodziny

6a

562-89-85

985

4.

Buchowiecka Iwona

starszy pracownik socjalny

5

562-89-95

995

5.

Chmielewska Anna

starszy pracownik socjalny

3

562-89-93

993

6.

Cieciuch Grażyna

specjalista pracy socjalnej

4

562-89-94

994

7.

Cywińska-Pudełkiewicz Paulina

pracownik socjalny

5

562-89-95

995

8.

Czuper Malwina

pracownik socjalny

3

562-89-93

993

9.

Dzienisiewicz Zdzisława

specjalista pracy socjalnej

3

562-89-93

993

10.

Gościńska Justyna

pracownik socjalny

4

562-89-94

994

11.

Grabowska Teresa

specjalista pracy socjalnej

10

562-89-86

986

12.

 

specjalista pracy socjalnej

9

562-89-96

996

13.

 

pracownik socjalny

10

562-89-86

986

14.

Grzywnowicz Jadwiga

specjalista pracy socjalnej

9

562-89-96

996

15.

Hinc Teresa

pracownik socjalny

5

562-89-95

995

16.

Hołubowicz Stanisława

specjalista pracy socjalnej

10

562-89-86

986

17.

Kachnowska Justyna

pracownik socjalny

4

562-89-94

994

18.

Kalinowska Ewelina

asystent rodziny

6a

562-89-85

985

19.

Kowalczyk Iwona

specjalista pracy socjalnej

4

562-89-94

994

20.

Krakowska Justyna

pracownik socjalny

10

562-89-86

986

21.

Kowalewska Julita

pracownik socjalny

4

562-89-94

994

22.

Krzykwa Marta

specjalista pracy socjalnej

9

562-89-96

996

23.

Leszczyńska Aneta

starszy pracownik socjalny

5

562-89-95

995

24.

Nowak-Wysocka Anna

starszy pracownik socjalny

5

562-89-95

995

25.

Ołdyńska Magdalena

pracownik socjalny

4

562-89-94

994

26.

Rozumowska Barbara

pracownik socjalny

3

562-89-93

993

27.

Rzatkowska Iwona

pracownik socjalny

5

562-89-95

995

28.

Siemiaszko Justyna

asystent rodziny

6a

562-89-85

985

29.

Sikorska Urszula

pracownik socjalny

5

562-89-95

995

30.

Szymanowska Beata

asystent rodziny

6a

562-89-85

985

31.

Żukowska Eugenia

starszy specjalista pracy socjalnej

9

562-89-96

996

Wróć

Sekcja Świadczeń Środowiskowych

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Dębska Urszula

starszy pracownik socjalny

33

4440645

645

 

2.

Godlewska Ewa

pracownik socjalny

20

562-89-87

987

 

3.

Matulewicz Anna

starszy pracownik socjalny

33

4440645

645

 

4.

Miałkowska Anna

pracownik socjalny

20

562-89-87

987

 

5.

Minkiewicz Edyta

starszy pracownik socjalny

39

562-89-88

988

 

6.

Racis Renata

st. specjalista pracy socjalnej - koordynator

39

562-89-88

988

 

7.

Szerszenowicz Aneta

specjalista pracy socjalnej

20

562-89-87

987

 

8.

Trzeciecka-Grajko Magdalena

pracownik socjalny

20

562-89-87

987

 

Wróć

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Jarosław Łozowski

Data modyfikacji: 2020-12-04

Opublikował: Jarosław Łozowski

Data publikacji: 2017-11-29