Spis telefonów

 

 

MOPR w Suwałkach
Centrala tel. (87) 562-89-70
Fax: (87) 562-89-71
 

Lp

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Lewoc Leszek

Dyrektor

8

(87) 562-89-91

991

2.

Metelska Maria

Zastępca Dyrektora

6

(87) 562-89-90

990

Wróć

 

Dział Finansowo-Księgowy 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Zarzecka Małgorzata

główny księgowy

23

(87) 562-89-80

980

2.

Wysocka Anna

zastępca

gł. księgowego

27

(87) 562-89-86

986

3.

Biereżnoj Janina

księgowa

26

(87) 565-28-89

889

4.

Kordaszewska Joanna

starsza księgowa

24

(87) 562-89-82

982

5.

Huryn Teresa

starsza księgowa

24

(87) 562-89-82

982

6.

Prawdzik Małgorzata

księgowa

24

(87) 562-89-82

982

7.

Kaplińska Ewa

księgowa

24

(87) 562-89-82

982

8.

Truchan Anna

starszy inspektor

22

(87) 562-89-73

973

9.

Nawalski Andrzej

kasjer

18A

(87) 562-89-81

981

10.

Łacińska Sylwia

pomoc adm.

26

(87) 565-28-89

889

Wróć

Dział Kadr i Administracji

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Majewska Marta

kierownik – specjalista HR i BHP

28

(87) 565-28-81

881

2.

Makowska Marzena

pomoc administracyjna

22

(87) 562-89-73

973

3.

Arasim Eliza

pomoc administracyjna

7

(87) 562-89-70

963

4.

Murawko Józef

inspektor

37

(87) 565-28-85

885

5.

Łukowski Eugeniusz

konserwator-kierowca

1

(87) 562-89-75

975

6.

Zamojski Ryszard

goniec

1

(87) 562-89-75

975

7.

Sobolewski Zygmunt

pomoc administracyjna

1

(87) 562-89-75

975

Sekcja Informatyków

1.

Łozowski Jarosław

informatyk

38

(87) 562-89-78

978

2.

Skowrońska Anna

informatyk

38

(87) 562-89-78

978

Wróć

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy i Realizacji Projektów

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Milewska Jadwiga

pomoc administracyjna

35

(87) 565-28-94

894

 Wróć

Środowiskowy Dom Samopomocy

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Kwaterska Wiesława

kierownik

16

(87) 565-28-80

880

2.

Wysocka Dorota

instruktor terapii zajęciowej

11

-

-

3.

Jakubowska Agnieszka

pedagog/pracownik socjalny

11

-

-

4.

Poszwa Kinga

psycholog

14

-

-

5.

Harasimowicz Jacek

instruktor terapii zajęciowej

15

-

-

6.

Prawdzik-Pawłowska Krystyna

instruktor ds. kulturalno-oświatowych

9

-

-

7.

Fornalewska Alicja

pielęgniarka

14

-

-

8.

Biłda Ewa

instruktor terapii zajęciowej

1

(87) 565-28-87

887

9.

Micielica Daniel

pedagog

14

-

-

10.

Sienica Magdalena

instruktor terapii zajęciowej

1

(87) 565-28-87

887

11.

Tichon Elżbieta

pedagog

14

-

-

Wróć  

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Wojdyła Bożena

przewodnicząca PZ

 

(87) 563-21-83

83

2.

Renda Marta

sekretarz zespołu

1

(87) 563-21-80

80

3.

Łukawska-Buczyńska Agnieszka

inspektor

430

(87) 563-21-81

81

4.

Wróbel Teresa

starszy inspektor

430

(87) 563-21-81

81

5.

Żmojda Małgorzata

pracownik socjalny

3

(87) 563-21-84

84

6.

Olisiejko Marcin

pomoc administracyjna

3

(87) 563-21-84

983

 Wróć

Dział Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej
Kierownik działu  – Tomasz Bułtralik tel. 87 562 89 70 wew. 946
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Polczyński Waldemar

starszy inspektor – koordynator sekcji

17

(87) 565-28-84

942

2.

Augustyn Izabela

starszy inspektor

17

(87) 565-28-84

884

3.

Rukść Katarzyna

starszy inspektor

17

(87) 565-28-84

884

 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Walendzewicz Małgorzata

pomoc adm.

13

(87) 562-89-83

983

2.

Aleksandrowicz Elżbieta

pomoc administracyjna

13

(87) 562-89-83

983

3.

Jasińska Anna

pomoc adm.

13

(87) 562-89-83

983

4.

Paciorkowski Dariusz

starszy inspektor

11

(87) 562-89-70

946

 Wróć

Dział Świadczeń Rodzinnych

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Kowalewska Maria

kierownik

16

(87) 562-89-72

972

2.

Hofman Anna

inspektor

18

(87) 562-89-79

979

3.

Butkiewicz Bożenna

inspektor

18

(87) 562-89-79

979

4.

Makarewicz Halina

inspektor

18

(87) 562-89-79

979

5.

Obermiler Iwona

inspektor

12

(87) 562-89-74

974

6.

Domalewska Justyna

pomoc administracyjna

18

(87) 562-89-79

979

7.

Chałaczkiewicz Katarzyna

pracownik socjalny

14

-

961

8.

Puchlik Halina

starszy inspektor

14

(87) 562-89-99

999

9.

Gawiński Dariusz

inspektor

14

(87) 562-89-99

999

10.

Jasionowska Ewelina

inspektor

12

-

949

11.

Słabiński Piotr

inspektor

12

(87) 562-89-74

974

12.

 Anuszkiewicz Bożena

starszy inspektor

14

-

961

13

Jasionowska Katarzyna

pomoc administracyjna

19

 -

965

14

Niedźwiedzka Anna

pomoc administracyjna

12

(87) 562-89-74

974

15

Saulewicz Agnieszka

pomoc administracyjna

12

-

949

16

Polakowska Aneta

starszy inspektor

19

 -

965

17

Piekut Alicja

pomoc administracyjna

19

-

967

18

Świacka Beata

pomoc administracyjna

19

(87) 562-89-98

998

19

Radzaj Edyta

pomoc administracyjna

19

(87) 565-28-89

889

20

Gryszkiewicz Ewa

pomoc administracyjna

19

(87) 562-89-76

976

21

Walicka Joanna

pomoc administracyjna

19

(87) 565-28-92

892

Wróć 

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Zielińska Lilianna

p.o. kierownika

36

(87)562-89-70

943

 

Sekcja Pomocy Instytucjonalnej

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Borkowska Anna

aspirant pracy socjalnej

29

(87) 562-89-77

977

 

Sekcja Usług Opiekuńczych

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Galicka Agnieszka

st. specjalista pracy socjalnej-organizator usług opiekuńczych

29

(87) 566-42-94

977

2.

40 osób

opiekunki środowiskowe

-

-

-

3.

11 osób

opiekunki specjalistyczne

-

-

-

 

Sekcja Obsługi PFRON i Innych Świadczeń

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Sobolewska Danuta

starszy inspektor-koordynator sekcji

2

(87) 562-89-84

984

2.

Dolistowska Gabriela

starszy inspektor

2

(87) 562-89-84

984

Wróć 

Dział Pieczy Zastępczej

Kierownik działu – Marta Żyła tel. 87 562 89 70 wew. 895

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Matusiewicz Małgorzata

koordynator

25

(87) 565-28-83

883

2.

Chilińska Jolanta

psycholog

32

-

940

3.

Paulina Herbaczewska

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

-

883

4.

Rubin Marzena

pedagog

32

-

940

5.

Poczobut Bożena

specjalista pracy z rodziną

30

(87) 562-89-97

997

6.

Sitkowska Małgorzata

Koordynator/starszy pracownik socjalny

30

(87) 562-89-97

997

7.

Myszczyńska Cecylia

inspektor

30

(87) 565-89-97

997

8.

Kondracka Marta

koordynator

25

(87) 565-28-83

883

9.

Mierzejek Marta

koordynator

25

(87) 565-28-83

883

Wróć 

Dział Pomocy Kryzysowej

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Romanowska Alicja

p.o. kierownika

-

(87) 565-28-91

891

2.

Jagłowska Ewa

aspirant pracy socjalnej

-

(87) 565-28-91

891

3.

Myszkowska Julita

psycholog

-

(87) 565-28-91

891

4.

Konopko Irena

pracownik socjalny

-

(87) 565-28-93

893

5.

Mikulak Maria

starszy specjalista pracy socjalnej

-

(87) 565-28-93

893

6.

Kowalewski Kamil

prawnik

-

wtorek, czwartek

15:30 – 18:00

(87) 565-28-91

891

7.

Poszwa Kinga

psycholog

-

(87) 565-28-91

891

Wróć 

Dział Pomocy Środowiskowej

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Szyszko Wiesława

kierownik

34

(87) 562-89-92

992

2

Aniołowska Beata

starszy pracownik socjalny

10

(87) 562-89-86

986

3.

Rzatkowska Iwona

pracownik socjalny

5

(87) 562-89-95

995

4.

Bobrowska Paula

asystent rodziny

5

(87) 562-89-95

995

5.

Buchowiecka Iwona

starszy pracownik socjalny

5

(87) 562-89-95

995

6.

Chmielewska Anna

pracownik socjalny

3

(87) 562-89-93

993

7.

Cieciuch Grażyna

specjalista pracy socjalnej

4

(87) 562-89-94

994

8.

Dzienisiewicz Zdzisława

specjalista pracy socjalnej

3

(87) 562-89-93

993

9.

Krysińska Ewa

pracownik socjalny

3

(87) 562-89-93

993

10.

Gościńska Justyna

pracownik socjalny

4

(87) 562-89-94

994

11.

Grabowska Teresa

specjalista pracy socjalnej

10

(87) 562-89-86

986

12.

Gryszkiewicz Alicja

specjalista pracy socjalnej

9

(87) 562-89-96

996

13.

Grzeszczak Anna

pracownik socjalny

10

(87) 562-89-86

986

14.

Grzywnowicz Jadwiga

specjalista pracy socjalnej

9

(87) 562-89-96

996

15.

Hołubowicz Stanisława

specjalista pracy socjalnej

10

(87) 562-89-86

986

16.

Januszko Sylwia

starszy pracownik socjalny

10

(87) 562-89-86

986

17.

Rozumowska Barbara

pracownik socjalny

3

(87) 562-89-93

993

18.

Sikorska Urszula

pracownik socjalny

5

(87) 562-89-95

995

19.

Kowalczyk Iwona

specjalista pracy socjalnej

4

(87) 562-89-94

994

20.

Krzykwa Marta

specjalista pracy socjalnej

9

(87) 562-89-96

996

21.

Leszczyńska Aneta

starszy pracownik socjalny

5

(87) 562-89-95

995

22.

Masłowska Anna

starszy pracownik socjalny

4

(87) 562-89-94

994

23.

Matusiewicz Małgorzata

pracownik socjalny

25

(87) 565-28-82

882

24.

Mitkow Katarzyna

pracownik socjalny

5

(87) 562-89-95

995

25.

Dębska Emilia

pracownik socjalny

10

(87) 562-89-86

986

26.

Nowak-Wysocka Anna

starszy pracownik socjalny

5

(87) 562-89-95

995

27.

Sawicka Monika

pracownik socjalny

4

(87) 562-89-94

994

28.

Siemiaszko Justyna

asystent rodziny

15

(87) 562-89-85

985

29.

Żukowska Eugenia

starszy specjalista pracy socjalnej

9

(87) 562-89-96

996

 Wróć

Sekcja Świadczeń Środowiskowych

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Anuszkiewicz Ewelina

pracownik socjalny

20

(87) 562-89-87

987

2.

Czuper Malwina

pracownik socjalny

39

(87) 562-89-88

988

3.

Dębska Urszula

starszy pracownik socjalny

33

-

945

4.

Godlewska Ewa

pracownik socjalny

33

-

945

5.

Matulewicz Anna

starszy pracownik socjalny

33

-

945

6.

Miałkowska Anna

pracownik socjalny

20

(87) 562-89-87

987

7.

Minkiewicz Edyta

pracownik socjalny

39

(87) 562-89-88

988

8.

Racis Renata

st. specjalista pracy socjalnej – koordynator sekcji

39

(87) 562-89-88

988

9.

Szerszenowicz Aneta

specjalista pracy socjalnej

20

(87) 562-89-87

987

10.

Trzeciecka-Grajko Magdalena

pracownik socjalny

20

(87) 562-89-87

987

Wróć

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2017-11-30

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2017-11-29

Rejestr zmian